4054672C-FB25-48FD-AC33-F0350C143741_4_5005_c

B.C. DU PONT

SPORT | ONTSPANNING | COMPETITIE

VRIJ of LIBRE

Is een carambolespel met als enige beperking dat beide aanspeelballen in afgebakende hoek terechtkomen. In dat geval mogen maximaal twee achtereenvolgende caramboles gemaakt worden. De tweede carambole is alleen geldig als een van de aanspeelballen de driehoek verlaat. Als die bal in het vak terugkomt, blijft de score geldig.

OVERBAND

Het bandstoten is een spelsoort van het carambolebiljart waarbij de speelbal tenminste één band geraakt moet hebben alvorens de tweede aanspeelbal te raken. De beperkende regel in het libre met betrekking tot het spelen in de hoek van het biljart geldt niet.
Het bandstoten is een onderdeel van de vijfkamp.

TORNOOIEN

B.C. Du Pont organiseert ieder jaar tussen mei en augustus een jaarlijks "PENTHATLON tornooi".
Volg hier of in ons lokaal de uitslagen en het verloop van alle deelnemers en duo's op de voet. De finale staat gepland op 06 juli 2024.